Sold icon

למכירה דירה בסן מרטין! מחולקת ומכניסה שכירות גבוהה!

4 חדרים, 80 מ"ר שטח בנוי

$405,028
68453179d614beb8aa6e8a2e048e4a2e
44197c4244fffb1df50ded289ae91989
Bc177ffc5c05377ea997119a6b35dca6
Eddd18b926a2895d93554a7bac3c0de1
684266ba7f45cd460b38cc0f7b6cd225
Ed9735bc23ce1da60b006e1f36602791
0d9beda025a0082e33ddfb5e20160d8a
4d6fc5f064e57bb507750b2a1208a052
5e8a7a630a1ed5980179c793c365de4c
0f94b0a14f028201d15a1cdb6d857d67
29fe3f77a4de43873db35b64a42e9599
73181698583b0f2a4243b6822ab66781

למכירה בקטמונים

רחוב סן מרטין

דירת 80 מ"ר, משופצת,

מחולקת מכניסה מהשכירות 6000 שח

מתאימה למשקיעים!!

פנו אלינו בנוגע לנכס זה

Arrow 1